قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

آموزشکده سما واحد گچساران
 
آموزشکده سما واحد گچساران
آموزشکده
آرشيو وبلاگ


  • بهمن 1391
  • دی 1391
  • آذر 1391
چهارشنبه یازدهم بهمن 1391 :: 12:7 ::  نويسنده : محجوب
نام و نام خانوادگیتعداد سوال غلط(از 38 تست)نمره  عملی(از 10 نمره)  نمره کل        
عباس اسدی20915
علی محمد بخشایی27714
حمیدرضا حافظی نیا
141018
علی خلیلی دهنوی24713
آرمان زورمند27714
مهرزاد شهریور151018
زهرا قاسمی24512
سولماز قرقانی23613
لیلا گشتاسب81020
شیوا گشتاسبی26513
رضا نوری ده بزرگغیبت0حذف
مسعود هژیری پور151020
محمد کریمی18817
فرزاد کوه کن15917
محمد بیضایی17515

تعداد سوالات 37 تست


شنبه هفتم بهمن 1391 :: 12:56 ::  نويسنده : محجوب
تاریخ امتحان مبانی اینترنت روز چهارشنبه 1391/11/11 ساعت 8 صبح برگزار می شود.

تاًخیر بیش از یک دقیقه غیرمجاز بوده و نمره امتحان کتبی صفر خواهد بود.

تعداد سوالات 40 تست و مدت زمان امتحان 20 دقیقه می باشد.

امتحان عملی ساعت 8.30 دقیقه و به نوبت لیست حضورو غیاب برگزار می گردد.

مدت زمان امتحان عملی برای هر فرد 5 دقیقه می باشد. به ازای هر دقیقه تاخیر در جوابگویی به سوالات عملی یک نمره کسر می گردد.

شنبه هجدهم آذر 1391 :: 8:15 ::  نويسنده : محجوب
لیست حضور و غیاب دانشجویان درس مبانی اینترنت


ردیفشماره دانشجویینام و نام خانوادگی123456789عکس
1911458033عباس اسدیحححححححح
2911457997علی محمد بخشاییحححححغحح
3910532698حمیدرضا حافظی نیا
حغحغحححح
4911458046علی خلیلی دهنویححححححح.ح
5910432440آرمان زورمندححححححغ.ح
6911457996مهرزاد شهریورحححغححغح
7911457994زهرا قاسمیحححححححح
8911458014سولماز قرقانیحححححححح
9911457995لیلا گشتاسبحححححححح
10911457942شیوا گشتاسبیحححححححح
11911458091رضا نوری ده بزرگحححغغغح.غ
1291457940مسعود هژیری پورحححححححح
13911458062محمد کریمیححغحح.غحح
14911458047فرزاد کوه کنححححححح.ح
ح= حاضر هر غیبت نیم نمره


غ= غایب
.=کسر نیم نمره
کسر می شود

 
 
تمامي حقوق اين وبلاگ محفوظ است |طراحي : پيچک